Sự đóng góp của Wrapper vào hương vị của 1 điếu xì gà – P1: Hình thái xì gà

Nhiều người hâm mộ hút xì gà khi quan tâm tới cấu trúc của một điếu xì gàthường hỏi tôi, và đó cũng là câu hỏi mà tôi hay đặt ra cho các nhà sản xuất xì gà lớn: Đó là lớp lá ngoài cùng (wrapper) có đóng góp như nào tới hương vị chung của một điếu xì gà? Các câu trả lời đều được thay đổi từ nhà sản xuất này tới nhà sản xuất khác nhưng nhìn chung lại thì một điếu xì gà có vòng ring càng nhỏ thì lớp lá ngoài càng có tính chất đóng góp hương vị lớn. Nhưng tại sao lại là những điếu nhỏ, và những yếu tố nào khác làm cho lá wrapper có tính chất đóng góp hương vị cho một điếu xì gà?

Một vài lần trước đây, tôi có cơ hội được ngồi cùng với Hendrik Kelner Jr. một nhà quản lí của Davidoff, người đã dành thời gian nghiên cứu rất kỹ về câu hỏi trên (về wrapper). Khi tôi hỏi Hendrik về ảnh hưởng có wrapper đến hương vị của một điếu xì gà như thế nào, thì tôi nhận được câu trả lời là “Nó còn tùy”. Ông nói rằng, trung bình có thể là khoảng 40% trở xuống, với các loại xì gà khác nhau có thể là cao hơn nhưng cũng còn nhiều yếu tố khác nhau nữa có tác động đến điều này. Các yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đến một lá wrapper sẽ tác động đến sự đóng góp hương vị của lá ngoài đến toàn bộ điếu thuốc bao gồm chiều dài điếu thuốc, kích thước, thành phần hỗn hợp phụ gia và vị trí của lá. Trong bài đầu tiên này, tôi sẽ bàn luận về chiều dài điếu thuốc và vòng ring gauge, dạng điếu để đánh giá tác động của wrapper đến hương vị của điếu thuốc.

Ảnh hưởng của chiều dài và vòng ring gauge tới hương vị điếu thuốc

Một chút kiến thức về hình thái điếu sẽ giúp chúng ta hiểu được sâu hơn về cơ chế tác động của lá ngoài đến hương vị tổng thể của điếu thuốc. Một điếu thuốc xì gà bản chất là một dạng xi lanh với một sự kết hợp của các loại lá xì gà và được bao bọc bởi một wrapper. Bằng cách xách định tỷ lệ của lá ngoài chúng ta có thể đánh giá được tác động của lá ngoài tới hương vị của điếu thuốc đó. Và sử dụng con số đó để so sánh sự đóng góp tương đối của lá ngoài tới những điếu xì gà có độ dài và vòng ring khác nhau.

Để chứng minh được chiều dài và vòng ring của một điếu xì gà có ảnh hưởng đến khối lượng của lớp lá ruột (lớp filler) và diện tích bề mặt của lớp lá ngoài, nó sẽ giúp ích cho bạn thiết lập một bảng tra cứu xì gà. Tài liệu tham khảo này sẽ là tiêu chuẩn để chúng ta có thể so sánh và đo lường các loại xì gà khác nhau. Với mục đích của cuộc thảo luận này, tôi sẽ sử dụng một thước đo tiêu chuẩn là dài 6 inch và vòng đo 50 (dạng điếu Toro) như thước đo tiêu chuẩn của tôi. Đây là đại diện tiêu chuẩn chung cho chiều dài và vòng đo của những xì gà. Diện tích bề mặt và thể tích của những điếu xì gà khác sẽ được thể hiện bằng số lượng % trên điếu tiêu chuẩn này. Bằng cách sử dụng một thước đo tiêu chuẩn đó, chúng ta sẽ có cách mô tả và đánh giá được rõ ràng hơn về sự tác động tương đối của wrapper tới hương vị chung cả điếu.

Biểu đồ dưới đây thể hiện được một số ví dụ về độ dài và vòng ring khác nhau ảnh hưởng như thế nào tới khối lượng và diện tích bề mặt của điếu xì gà.

BẢNG SO SÁNH THỂ TÍCH LÁ LÕI VÀ DIỆN TÍCH BỀ MẶT CỦA XÌ GÀ BỞI CHIỀU DÀI VÀ VÒNG RING

Hình 1 – Bảng so sánh các xì gà cùng vòng ring gauge

Trong biểu hình số 1, bạn sẽ thấy có 4 loại xì gà với cùng một vòng ring gauge (RG) nhưng có chiều dài khác nhau. Bạn có thể thấy được chiều dài của các điếu này là từ petit Robusto cho đến Churchill. Biểu đồ cũng cho thấy, khối lượng của lớp lá lõi filler và diện tích bề mặt ngoài của điếu Churchill là 16,7% và lớn hơn 15,6% so với điếu tiêu chuẩn. Mặt khác, khối lượng của lớp lá trong với diện tích bề mặt ngoài của điếu petit Robusto nhỏ hơn tương ứng là 25% và 26,5% so với điếu tiêu chuẩn.

Trong khi lượng lá thuốc lõi và diện tích bề mặt điếu thuốc có thể thay đổi theo 4 loại điếu đã đưa ra, sự khác biệt giữa diện tích bề mặt bao bọc và lượng lá lõi (lá filler) bên trong các loại xì gà có cùng vòng ring cho thấy, chiều dài của điếu thuốc ảnh hưởng đến tỷ lệ wrapper/filler là rất ít. Vì vậy, khi so sánh xì gà có cùng RG, nhưng độ dài khác nhau, bạn có thể mong đợi lượng chất làm đầy và diện tích bề mặt giấy bọc tăng và giảm tỷ lệ gần như bằng nhau.

Hình 2 – Bảng so sánh các loại xì gà có cùng chiều dài

Hình 2 này cho thấy một hình ảnh khác nhau hoàn toàn. Khi so sánh các loại xì gà có cùng độ dài nhưng kích thước vòng ring gauge khác nhau, thì không chỉ khác về lượng lá thuốc filler so với điếu tham chiếu mà còn khác biệt cả về diện tích bề mặt bao bọc của lá wrapper trong các điếu xì gà tương tự. Như vậy có thể kết luận rằng các xì gà có cùng chiều dài với nhau nhưng khác nhau về vòng ring gauge thì lá wrapper có ảnh hưởng rất nhiều đến hương vị của điếu xì gà, bởi vì diện tích bề mặt của lá wrapper thay đổi đáng kể so với thể tích lá filler. Điều này chứng tỏ rằng, những điếu xì gà có ring gauge càng nhỏ thì sự ảnh hưởng của lá ngoài wrapper tới hương vị tổng thể của điếu thuốc càng lớn. Qua biểu đồ cũng cho thấy, ring gauge có ảnh hưởng lớn hơn tới tỷ lệ giữa lá wrapper/lá filler so với là chiều dài.

Hình 3 – bảng so sánh tỷ lệ giữa lá ngoài và lá filler

 

Hình 3 so sánh tỷ lệ giữa wrapper/filler (W/F) của 7 loại xì gà khác nhau. 4 trong số 7 điếu xì gà có cùng chiều dài (bao gồm cả điếu tham chiếu) và 4 điếu (bao gồm cả điếu tham chiếu) trong số 7 điếu có cùng vòng ring gauge nhưng khác nhau về chiều dài. Từ bảng thống kê số 3 cho thấy, với các xì gà cùng chiều dài, tỷ lệ W/F tăng đáng kể khi vòng đo nhỏ đi và giảm đáng kể khi vòng đo tăng lên. Điều đó cho thấy rằng wrapper có đóng góp lớn hơn trong những điếu có vòng đo nhỏ hơn.

Mặt khác, khi so sánh các xì gà cùng vòng ring và chiều dài khác nhau thì tỷ lệ W/F thay đổi không đáng kể khi chiều dài thay đổi, cho thấy sự đóng góp hương vị của lá wrapper thay đổi không đáng kể hay không có sự khác biệt rõ rệt.

Như vậy, có thể kết luận một điều rằng, sự ảnh hưởng của wrapper đến hương vị tổng thể của một điếu xì gà thay đổi nhiều khi tỷ lệ W/F tăng lên, tức là sự đóng góp của wrapper và tổng thể điếu xì gà. Điều này dẫn đến kết luận là những điếu xì gà có vòng đo càng nhỏ thì sự đóng góp của wrapper lên tổng thể hương vị càng lớn.

Trong bài tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về đặc tính của từng loại lá thuốc (filler và wrapper) cũng như vị trí của lá thuốc trên cây trồng có ảnh hưởng như thế nào đến hương vị tổng thể của một điếu thuốc và từ đó xác định được sự đóng góp của lá ngoài (wrapper) đến tổng thể điếu thuốc.

Ghi chú:

Một số giả định đưa ra trong bài viết như điếu xì gà là một dạng ống xi lanh được tạo ra từ các lá thuốc. Nhiều loại xì gà có hình dạng khác nhau như pajero, figurado,…. cho nên việc tính diện tính bề mặt ngoài của lá wrapper cũng là một giả định cho một điếu xì gà hoàn hảo hình trụ.

Một giả định nữa là các lá đưa vào phân tích là như nhau, các điếu được cuốn từ cùng loại lá filler, cùng loại lá wrapper.

Giả định cuối cùng là các điếu thuốc đều được cuốn với độ lỏng như nhau, tức là cùng tay người cuốn cho cùng một độ thông thoáng như nhau. Bởi nếu sự bó chặt khác nhau dẫn đến khối lượng lá filler là khác nhau.

Theo Daviz “Doc” Diaz

MXH
096 304 0748
Faceook Chat